Saintmed 2017-02-04T02:15:21+00:00

เครื่องช่วยหายใจ CPAP ResMed-Logo-low-res

การรักษาด้วยเครื่อง CPAP นั้นตามรายงานการวิจัยทั่วโลก จัดว่าเป็นการรักษาภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับระดับปานกลางหรือรุนแรง ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดในแบบที่ไม่ต้องผ่าตัด ถ้าท่านได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องและปรับความดันที่เหมาะสมกับท่านที่สุดโดยแพทย์เฉพาะทาง และท่านได้ใช้เครื่องตลอดทั้งคืน จะข้อดีมีทั้งในระยะสั้น คือ ท่านจะไม่มีอาการนอนกรนและจะนอนหลับได้ดีขึ้นพร้อมกับได้รับอากาศอย่างเต็มที่ ตื่นขึ้นมาจะสดชื่น ลดอาการอ่อนเพลีย หรือ ความง่วงนอนตอนกลางวันอย่างที่ท่านรู้สึกความแตกต่างได้ รวมถึงในระยะยาวจะลดความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อนหรืออาการอื่นๆที่เกิดจากภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับด้วย  โดยหากท่านติดตามดูแลกับแพทย์อย่างใกล้ชิด จะมีความเสี่ยงในการรักษาน้อย

  • ส่วนของเครื่องสร้างความดันลม

  • ส่วนของหน้ากากและสายรัดศีรษะ (CPAP Mask)

  • ส่วนของท่อลม

  • อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ เช่น เครื่องอบไอน้ำ หรือหน้ากากสำรอง

สนใจซื้อเครื่อง CPAP

ResMed-AirCurve

เครื่องมือแพทย์สำหรับห้อง ICU

SAINTMED นำเข้า เครื่องมืแพทย์ มาจากหลายประเทศ ทั้งจากอเมริกา ยุโรป และภูมิภาคเอเซีย

เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ  (AED)

  • เครื่อง AED เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่อยู่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
  • ในญี่ปุ่น มีการติดตั้งเครื่อง AED มากกว่า 450,000 ตัว
  • การใช้เครื่อง AED อย่างรวดเร็ว จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยจาก SUDDEN CARDIAC ARREST มีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นถึง 70%
  • เครื่อง AED ออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ได้รับการฝึกวิธีการปฐมพยาบาลเบิ้องต้น สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ Electrocardiography (EKG/ECG)

เป็นการตรวจทางการแพทย์อย่างหนึ่งเพื่อดูกิจกรรมทางไฟฟ้าของ หัวใจ ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยการรับสัญญาณไฟฟ้าผ่านขั้วไฟฟ้าที่ติดบนผิวหนังบริเวณหน้าอก และบันทึกหรือแสดงบนจอภาพด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ภายนอกร่างกาย การตรวจนี้เป็นการตรวจแบบภายนอกโดยไม่ต้องเจาะทะลุผิวหนังหรือเข้าไปภายในร่างกาย

eli10Eli-250c1ecgcloud