คณะกรรมการ

 
 
 • 1
  คุณวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
  Managing Director
 • 2
  คุณทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์
  Deputy Managing Director
 • 3
  คุณกฤตธรรม ง่วนสำอางค์
  Deputy Managing Director
 • 4
  คุณโสรัจจา บุญประสิทธิ์
  Deputy Managing Director
 • 5
  คุณรมณ วสุศุทธิกุลกานต์
  Deputy Managing Director
 • 6
  คุณกำพล ชัยสุภัคสัมพันธ์
  Assistant Managing Director