ร่วมงานกับเรา

บริษัท เซนต์เมด จำกัด
อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 เลขที่ 222,222/1-2 หมู่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
โทรศัพท์: 02 527 8075
Email: info@saintmed.com
รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

เลขานุการ กรรมการผู้จัดการ

รายละเอียดงาน :

- เป็นผู้ช่วยแบ่งเบาภารกิจให้กับเจ้านาย ช่วยอำนวยความสะดวก ช่วยประสานงาน และช่วยสนับสนุน ให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น รวดเร็วทันเวลา
- ประสานงานกับคู่ค้าจากต่างประเทศและในประเทศ
- ประสานงานกับกรรมการบริหารท่านอื่นๆของบริษัทฯ
- ประสานงานกับพนักงานระดับผู้จัดการของบริษัทฯ
- สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเจ้านาย คือ จะทำอย่างไรจึงจะทำให้เจ้านายดูดีในสายตา ผู้ใต้บังคับบัญชา
- ดูแลและคัดกรองการเข้าถึงผู้บริหาร เข้าใจเป้าหมาย และลำดับความสำคัญของ องค์กรเป็นอย่างดี และทำงานแบบ proactive (เชิงรุก)
- มีความสามารถในการเก็บความลับของผู้บังคับบัญชา และองค์กร

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

สามารถใช้งานต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint, E-mail) ได้
มีทักษะการสื่อสารทางคำพูดและการเขียน ดีมาก
มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี
สามารถเดินทาง หรือทำงานนอกสถานที ทั้งในและต่างประเทศได้ ติดตามผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

• ชาย-หญิง อายุ 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี-ปริญญาโท

• มีประสบการทำงานด้านเลขาผู้บริหาร  3-5 ปี
• มีเงินเดือนประจำ (ตามโครงสร้างบริษัท) , ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยง, เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการ : ท่องเที่ยวประจำปี, อบรมสัมนา, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี และ สวัสดิการตามกฎหมาย

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ hr@saintmed.com

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์สมัครงาน