ประวัติความเป็นมา

กลุ่มบริษัท เซนต์เมด จำกัด เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 2 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริหาร 4 ท่าน คือ คุณวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ , คุณทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ , คุณรมณ วสุศุทธิกุลกานต์ และ คุณโสรัจจา บุญประสิทธิ์ สินค้ากลุ่มแรกที่เริ่มดำเนินธุรกิจคือ สายน้ำเกลือ , เข็มฉีดยา , กลุ่มสินค้าเครื่องช่วยหายใจ ( CPAP , VPAP ) และ เครื่องผลิตออกซิเจน จากความพยายามในการทำตลาดผ่านวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหาร ประกอบกับคุณภาพ ของสินค้าที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ ราคายุติธรรม ทำให้บริษัทฯ เริ่มมีชื่อเสียง และพึงพอใจ แก่กลุ่มลูกค้าทั้งโรงพยาบาลภาครัฐบาล , เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป

คุณวิโรจน์
คุณวิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
Managing Director
people2 people3
พ.ศ. 2541

บริษัทฯ ได้จัดตั้งการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่ม ภายใต้ชื่อ บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเพื่อรองรับความต้องการด้านการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2548

บริษัทฯ ได้จัดตั้งการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่ม ภายใต้ชื่อ บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเพื่อรองรับความต้องการด้านการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

พ.ศ. 2549

บริษัทฯ ได้จัดตั้งการจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่ม ภายใต้ชื่อ บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 20 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และเพื่อรองรับความต้องการด้านการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

Market Leadership

SaintMed ก้าวขึ้นเป็นผู้นำการตลาดแถวหน้า ที่มาพร้อมกับแบรนด์สินค้าที่สามารถตอบ สนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าทางการแพทย์ที่หลากหลาย และเพื่อรองรับ การขยายธุรกิจที่ก้าวกระโดด บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพสินค้า งานขายสินค้า ควบคู่ไปกับบริการหลังการขาย ตลอดจนบุคลากรให้มีศักยภาพในด้าน ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้รวดเร็วและดีที่สุด

Our Future

กว่า 20 ปี ที่ SaintMed มุ่งเน้นการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความจริงใจ รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพในทุกด้าน และเรายังคงุม่งมั่นที่จะขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปในทิศทาง “ SaintMed 4.0 อยู่ไม่ไกล ไปให้ถึง ” สู่เป้าหมายการเป็นผู้นำการตลาดวงการแพทย์