ร่วมงานกับเรา

บริษัท เซนต์เมด จำกัด
อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 เลขที่ 222,222/1-2 หมู่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ติดต่อ : สำนักงาน ชั้น 10
ติดต่อ : โชว์รูม ชั้น 9
โทรศัพท์: 02 527 8075
Email: info@saintmed.com
รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ IT

เปิดรับ 1 อัตรา
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติ
เพศ: ชายหรือหญิง
วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: 2 ปี
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และมีความรู้ด้าน Software, Hardware, Network, Server, Email
- มีความรู้ด้านการพัฒนา Website รู้จักวิธีหรือช่องทางต่างๆเพื่ออัพเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
- มีความรู้ด้าน กล้องวงจรปิด, โทรศัพท์ตู้สาขา
- มีมนุษยสัมพันธ์ ทักษะการให้บริการ และการสื่อสารที่ดี
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

รายละเอียดงาน
1. วางแผนการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งบริษัท
2. ดูแลการแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมทั้งให้คำแนะนำในด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
3. กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
4. ดูแลการใช้งานแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์ทั้งของบริษัทพัฒนาเองหรือของบุคคลภายนอกให้สามารถใช้งานได้ปกติ
5. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท อาทิ ระบบ LAN อีเมล์ เว็บไซด์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต VPN ระหว่างสาขา
6. จัดสรรอุปกรณ์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรในองค์กรอย่างเหมาะสม
7. จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายตามนโยบายของบริษัท
8. ดูแลระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
9. ศึกษาวิทยาการใหม่ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
10. ดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
hr@saintmed.com

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์สมัครงาน