ร่วมงานกับเรา

บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน)
อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 เลขที่ 222,222/1-2 หมู่ 1 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
ติดต่อ : สำนักงาน ชั้น 10
ติดต่อ : โชว์รูม ชั้น 9
โทรศัพท์: 02 527 8075-8
Email: info@saintmed.com
รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
เปิดรับ 1 อัตรา
รูปแบบงาน: งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จ.นนทบุรี
เงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

รายละเอียดงาน

- จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือนเพื่อประชุมกับฝ่ายขาย

- ติดตามลูกหนี้ทางโทรศัพท์ และบันทึกสถานะการติดตาม

- จัดทำรายงานลูกหนี้ประจำเดือนเพื่อประชุมกับฝ่ายขาย

- ประสานงานกับผู้แทนขายเพื่อเข้าติดต่อ วางบิล-รับเช็ค

- ลงบันทึกรับชำระเช็คและเงินโอนส่งให้แผนกการเงิน

- ติดตามใบภาษีหัก ณ ที่จ่าย / ใบเสร็จรับเงินค่าสวัสดิการ ลงบันทึกส่งให้แผนกบัญชี

- อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

• หญิง อายุ 24-35 ปี
• วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.-ปริญญาตรี
• มีประสบการณ์ 1-2 ปี
• มีเงินเดือนประจำ (ตามโครงสร้างบริษัท) , ค่าพาหนะ, เบี้ยเลี้ยง, เงินโบนัสตามผลงาน

สวัสดิการ : ท่องเที่ยวประจำปี, อบรมสัมนา, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี และ สวัสดิการตามกฎหมาย

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันมาที่ hr@saintmed.com

แบบฟอร์มสมัครงาน

แนบไฟล์สมัครงาน