ข่าวสารองค์กร

มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า บริษัทได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในที่สาธารณะ