ข่าวสารองค์กร

ส่งมอบตู้ AED เพื่อติดตั้งในที่สาธารณะ บริษัทได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในที่สาธารณะ