ข่าวสารองค์กร

งานออกบูธเครื่องมือแพทย์ ในแต่ละปีบริษัทจะมีงานแสดงสินค้า งานอีเว้นท์ จัดขึ้นเป็นจำนวนมาก บริษัทใช้งานแสดงเหล่านี้ในการเปิดตัวเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์ให้แก่แพทย์หรือแพทย์ผู้ประกอบโรคศิลปะเท่านั้น

ในแต่ละปีจะมีงานแสดง สินค้า งานอีเว้นท์ จัดขึ้นเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการสามารถใช้งานแสดงสินค้าเหล่านี้ในการเปิด ตัวสินค้าหรือเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

See more at: http://www.thaismescenter.com/รวม-80-งานอีเว้นท์-ออกบูธตามห้าง-น่าจองบูธ-ครึ่งปีแรก-2561/
ในแต่ละปีจะมีงานแสดง สินค้า งานอีเว้นท์ จัดขึ้นเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการสามารถใช้งานแสดงสินค้าเหล่านี้ในการเปิด ตัวสินค้าหรือเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

See more at: http://www.thaismescenter.com/รวม-80-งานอีเว้นท์-ออกบูธตามห้าง-น่าจองบูธ-ครึ่งปีแรก-2561/
ในแต่ละปีจะมีงานแสดง สินค้า งานอีเว้นท์ จัดขึ้นเป็นจำนวนมากผู้ประกอบการสามารถใช้งานแสดงสินค้าเหล่านี้ในการเปิด ตัวสินค้าหรือเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้เป็นอย่างดี

See more at: http://www.thaismescenter.com/รวม-80-งานอีเว้นท์-ออกบูธตามห้าง-น่าจองบูธ-ครึ่งปีแรก-2561/