ข่าวสารองค์กร

บริษัท เซนต์เมด จำกัด ได้ฤกษ์ย้ายที่ทำการใหม่ เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2562 

สะดวกสบายต่อการเดินทางยิ่งขึ้น สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงลงสถานีบางพลู 

สำนักงานใหม่อยู่ในอาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ ชั้น 10 เลขที่ 222,222/1-2 

หมู่ 1 .รัตนาธิเบศร์ .บางรักใหญ่ .บางบัวทอง .นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02 527 8075