ประวัติความเป็นมา

2541 กลุ่มบริษัทเซนต์เมด เริ่มก่อตั้งขึ้นมาในปี 2541 โดยกลุ่มผู้ก่อตั้งของบริษัททั้ง 4 ราย ได้แก่  ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์ นางรมณ วสุศุทธิกุลกานต์ นางสาวโสรัจจา บุญประสิทธิ์ และนายทวีศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

2543 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Patient Monitor) ภายใต้ตราสินค้า Mindray จากประเทศจีน

2544 กลุ่มบริษัทฯ  เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายใต้ตราสินค้า Mortara จากประเทศสหรัฐอเมริกา

2547 กลุ่มบริษัทฯ เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายใต้ตราสินค้า Resmed จากประเทศออสเตรเลีย

2554 กลุ่มผู้ก่อตั้งของบริษัททั้ง 4 ราย ร่วมกันกับกลุ่มนักลงทุนก่อตั้ง บริษัท เซนต์ เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จำกัด  เพื่อประกอบกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เซนต์เมด จำกัด (SMD) เมื่อปี 2560 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท

2557 SMD เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 15 ล้านบาท จาก 35 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ

2558 กลุ่มบริษัท ดำเนินการรวมธุรกิจเข้ามายัง SMD เพื่อเป็นการปรับโครงสร้างการบริหารงานและโครงสร้างธุรกิจให้มีความพร้อมต่อการเข้าตลาดหลักทรัพย์ SMD เริ่มทำการตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังกายภายใต้ตราสินค้า Quinton                                                       

2559 SMD เริ่มโครงการรับออกแบบเพื่อสร้าง หรือปรับปรุงห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อทำการตลาดสินค้าชุดแขวนเครื่องมือแพทย์ (Pendant) แบบเชิงรุก  SMD เริ่มทำตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องตรวจภายในด้วยคลื่นความถี่ (Ultrasound) ภายใต้ตราสินค้า Mindray จากประเทศจีน                                                        

2560 SMD เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล

2561 SMD เริ่มทำการตลาดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) ประเภทใช้ในโรงพยาบาลและเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ภายใต้ตราสินค้า Mindray จากประเทศจีน

2562 SMD ทำสัญญาเช่าสำนักงานชั้น 10 อาคารเวสต์อิน  คอมเพล็กซ์ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 608 ตารางเมตร ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานปัจจุบันของบริษัท                                                         

2562 SMD เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า Welch Allyn เช่น โคมไฟส่องตรวจและทำหัตถการขนาดเล็ก ชุดใส่ท่อช่วยหายใจ และชุดส่องตรวจตา หู คอ จมูก เป็นต้น                                 

2562 SMD เริ่มเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์และกำจัดเชื้อโรคในอากาศ ภายใต้ตราสินค้า Ekeair

2563 SMD ทำสัญญาเช่าสำนักงานน 9 อาคารเวสต์อิน คอมเพล็กซ์ จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่กว่า 300 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นศูนย์แสดงสินค้า                                                                                     

2563 SMD ทำสัญญาเช่าคลังสินค้า โดยตั้งอยู่ที่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 2,000 ตารางเมตร และดำเนินการย้ายคลังสินค้าไปยังคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ              

2563 SMD ทำสัญญาเช่าสำนักงานแผนกบริการโดยตั้งอยู่ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่ประมาณ 630 ตารางเมตร เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ                                                               

2563 SMD ร่วมลงนามในสัญญาความร่วมมือโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล                                                  

2563 SMD ดำเนินการแปรสภาพจากบริษัทจำกัด เป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณวิโรจน์

 

 

 

 

ดร.วิโรจน์ วสุศุทธิกุลกานต์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
people2 people3