เลือกกลุ่มสินค้า

เตียงผู้ป่วยปรับไฟฟ้า ALK06-B03P-D

132 ALK06-B03P-D - เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปีกนก - 55K.jpg
132 ALK06-B03P-D - เตียงผู้ป่วยไฟฟ้าปีกนก - 55K.jpg
เตียงผู้ป่วยปรับไฟฟ้า ALK06-B03P-D
Features:
1) Cold steel plate wholly molded surface, connected with arc soft Join.
2) Streamline headboard and banister of PE.
3) 3pcs electro-motor, 1pc control box. 1pc handset
4) Automatic Long and Short lifting roiling, safe and reliable. and can be fixed upward and
downward
5) One set of handset
6) Four wheels adopt central control system, which is stable and reliable