เลือกกลุ่มสินค้า

เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง BMI

bmip1.jpg
bmip2.jpg
bmip3.jpg
bmip4.jpg
bmip5.jpg
bmip6.jpg
bmip7.jpg
bmip8.jpg
bmip9.jpg
bmip10.jpg
bmip1.jpg
bmip2.jpg
bmip3.jpg
bmip4.jpg
bmip5.jpg
bmip6.jpg
bmip7.jpg
bmip8.jpg
bmip9.jpg
bmip10.jpg
เครื่องชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง BMI
• ชั่งน้ำหนัก
• วัดส่วนสูง
• วัดมวลไขมันในร่างกาย
• ค่าปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
• มีระบบปริ้นท์ผลการตรวจ
• วัดอุณหภูมิร่างกาย
• วัดความดันโลหิต
• ค่า BMI