วีดีโอบริษัท

[คิดเพื่อชาติ tnn2] การปฐมพยาบาลกับเครื่องฟื้นคืนหัวใจด้วยไฟฟ้าสำหรับประชาชน